MAG-svetsning

MAG-svetsning, eller Metall Aktiv Gas-svetsning, är en svetsningsmetod som används för att sammanfoga metallmaterial. Det är en av de vanligaste svetsningsmetoderna och används i olika industriella tillämpningar.

MAG-svetsning använder en kontinuerlig tråd elektrod som matas genom en svetspistol. Svetspistolen matar också en skyddande gas, vanligtvis en blandning av argon och koldioxid, som omsluter svetsbågen och smältan. Gasen skyddar svetsfogen från atmosfärisk förorening och oxidation, vilket hjälper till att säkerställa en stark och hållbar svetsning.

Elektroden smälts av den elektriska bågen som genereras mellan elektroden och arbetsstycket. Den smälta elektroden tillsammans med den smälta metallen i arbetsstycket bildar en svetsfog. Den kontinuerliga tillförseln av elektroden gör att MAG-svetsning kan utföras med hög produktivitet och relativt snabbt.

MAG-svetsning används vanligtvis för att svetsa material som stål och rostfritt stål, men kan också användas för att svetsa andra metaller som aluminium. Det används inom en rad olika branscher, inklusive fordonsindustrin, tillverkningsindustrin och konstruktion.

Vi på PreEnergi AB kan MAG-svetsning. Kontakta oss för att veta mera!