MIG-svetsning


MIG-svetsning, även känd som Metal Inert Gas-svetsning, är en svetsmetod som används för att sammanfoga olika metaller. Det är en av de vanligaste och mest mångsidiga svetsmetoderna som används inom industri och hantverk.

I MIG-svetsning matas en kontinuerlig trådelektrod genom en svetspistol. Elektroden smälter och bildar en svetspool vid svetsfogen samtidigt som en skyddande gas strömmar ut från pistolen för att förhindra att smältan oxiderar och reagerar med atmosfären. Den skyddande gasen, vanligtvis argon eller en blandning av argon och koldioxid, fungerar som en sköld runt svetspoolen och förhindrar att oönskade föroreningar bildas under svetsprocessen.

MIG-svetsning används för att svetsa olika typer av metaller, inklusive stål, aluminium, koppar, rostfritt stål och många andra legeringar. Det är en relativt snabb och effektiv metod, och eftersom svetsprocessen är halvautomatiserad eller helt automatiserad, kan den användas för att svetsa både tunnare material och tjockare sektioner.

Fördelarna med MIG-svetsning inkluderar hög svetshastighet, god svetskvalitet, minimal sprutning och möjligheten att svetsa i olika positioner. Dessutom ger användningen av en skyddande gas en stabil och ren svetsning, vilket minskar behovet av efterbehandling eller rengöring.

MIG-svetsning används inom många branscher, inklusive fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, konstruktion, reparationer och underhåll. Det är en populär svetsmetod på grund av sin effektivitet och mångsidighet.

Vi på PreEnergi AB kan MIG-svetsning. Kontakta oss för att veta mera!