Shuntar


Shuntar, även kända som shuntventiler eller shuntenheter, är viktiga komponenter inom värmesystem som används för att reglera och styra flödet av varmvatten. Dessa enheter används främst i system med golvvärme eller radiatorer för att upprätthålla en jämn temperatur i olika delar av ett byggnadssystem.

Shuntar fungerar genom att justera flödet av varmvatten som cirkulerar genom värmesystemet. De består vanligtvis av en justerbar ventil och en termostat. Ventilen kontrollerar mängden varmvatten som släpps in i systemet och kan justeras för att möta behoven i varje enskilt område.

Genom att använda en shunt kan man reglera flödet av varmt vatten till olika värmeslingor eller radiatorer. Detta är särskilt viktigt eftersom olika delar av byggnaden kan ha olika värmebehov. Till exempel kan ett rum som är exponerat för kallare temperaturer eller har större värmeavgivning behöva mer varmvatten för att upprätthålla önskad temperatur, medan ett annat rum kan behöva mindre.

Termostaten som är ansluten till shunten övervakar temperaturen i det område där den är installerad. Om temperaturen blir för hög eller för låg justerar termostaten ventilens öppning för att öka eller minska flödet av varmvatten genom shunten. Detta gör det möjligt att bibehålla en stabil temperatur och undvika överhettning eller underkylning.

Shuntar är en viktig del av värmesystemet och bidrar till energieffektivitet och komfort i byggnader. Genom att reglera flödet av varmvatten kan de hjälpa till att balansera värmefördelningen och undvika ojämn uppvärmning i olika delar av ett rum eller en byggnad.

Vi på PreEnergi AB har många års erfarenhet av att tillverka shuntar i olika storlekar. Kontakta oss idag för att få veta mera!