Nyheter

PreEnergi AB: En Flytt mot Framtiden

PreEnergi AB tar ett betydelsefullt steg mot framtiden med sin planerade flytt till nya lokaler i Sandviken vid början av 2024. Det strategiska beslutet, bekräftat av företagets VD Joachim Skogberg, är en nödvändig anpassning till en föränderlig omgivning, delvis motiverad av den kommande rivningen av deras nuvarande lokaler i Gävle.

En ny era tar form för PreEnergi AB, som meddelar sin stundande flytt till nya hyrda lokaler i Sandviken vid början av 2024. Efter en längre tids letande har företagets VD, Joachim Skogberg, bekräftat det strategiska och nödvändiga beslutet om att förflytta verksamheten till anpassade och ändamålsenliga lokaler.

Beslutet grundar sig delvis på den kommande rivningen av deras nuvarande hyrda lokaler på Upplandsgatan 16 i Gävle, till följd av den planerade järnvägssatsningen. Denna omlokalisering har krävt omfattande ansträngningar och samarbete från många håll, och PreEnergi riktar ett stort tack till alla inblandade i denna process. Särskilt uppskattas insatserna från HZ Rostfria AB för att landa en gemensam lösning som gynnar både dem och PreEnergi för framtida tillväxt.

För PreEnergi AB, som idag är specialiserade inom svetstjänster inom rör-, balk- och smidessvetsning med fokus på VS-sektorn, markerar denna flytt en tid av förändring och expansion. Företaget strävar aktivt efter att bredda sin verksamhet och diversifiera sin kundbas. Enligt Joachim Skogberg själv, ”Den här resan handlar om att omforma vårt fokus och stärka vår närvaro på marknaden, med en ny inriktning och ett utökat erbjudande till våra kunder.”

Den nya adressen, Mullervägen 14, 811 93 Sandviken, blir företagets nya bas från den första februari 2024 och utgör en ny plattform för vår fortsatta tillväxt och utveckling. Enligt senaste bokslutet visar PreEnergis siffror en omsättning på 17 957 tkr och en vinst på 821 tkr, samtidigt som de sysselsätter 9 personer. Dessa resultat understryker företagets stabila och framgångsrika närvaro på marknaden.

Denna flytt representerar inte bara en fysisk förändring för PreEnergi, utan också en symbolisk markering av företagets ambitioner och vilja att växa och anpassa sig till en ständigt föränderlig marknad. Med en stark historia i ryggen och ögonen på framtiden, står PreEnergi redo att ta nästa steg mot nya möjligheter och framgångar.

info@preenergi.se

PM i PDF-format nedan.