Hållbarhet

Här redovisar och informerar vi på PreEnergi AB om vårt hållbarhetsarbete.

Vi på PreEnergi är med i initiativet SME Climate Hub, mer info om detta initiativ får du här; https://smeclimatehub.org/

Här nedan redovisar vi vårt koldioxidutsläpp för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31.


Agenda 2030 & Globala Målen

Genom att kombinera vår expertis inom energilösningar (värmeväxlarsystem & shuntar), svetsning och vår starka inriktning på Agenda 2030, arbetar vi för att uppnå de Globala Målen. Vårt mål är att skapa en positiv förändring och förbättra människors liv samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan.

Vi fokuserar på flera nyckelområden inom Agenda 2030, inklusive ren och förnybar energi (mål 7), hållbar industri och innovation (mål 9) samt klimatåtgärder (mål 13). Genom att erbjuda innovativa energilösningar som minskar beroendet av fossila bränslen och främjar användningen av förnybar energi, hjälper vi till att skapa en mer hållbar energiframtid.

Vi samarbetar också med företag och organisationer för att främja hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Genom att hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan och uppnå sina egna hållbarhetsmål, är vi med och bygger en bättre värld tillsammans.

Vårt engagemang för Agenda 2030 går bortom bara ord. Vi vidtar konkreta åtgärder för att minska vår egen miljöpåverkan och säkerställa att våra verksamheter är socialt och miljömässigt hållbara. Vi strävar efter att vara en förebild inom hållbarhet och inspirera andra att följa vårt exempel.

När du väljer PreEnergi AB, väljer du inte bara en pålitlig och kvalitativ energilösning och leverantör, utan också ett företag som aktivt arbetar för att uppnå en hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en värld som är bättre för oss alla.

Kontakta oss idag och bli en del av vår strävan att förverkliga Agenda 2030 och de Globala Målen. Tillsammans kan vi forma en mer hållbar framtid för kommande generationer.