MMA-svetsning

MMA-svetsning, även känd som manuell bågsvetsning eller “sticksvetsning” (stick welding på engelska), är en svetsningsmetod som använder en elektrisk båge för att smälta och foga samman metall.

Vid MMA-svetsning används en belagd elektrod som fungerar som en svetstråd och en elektrod samtidigt. Elektroden består av en kärna av metall som är täckt av ett fluxskikt. När strömmen går genom elektroden och skapar en båge mellan elektroden och arbetsstycket, smälts både elektroden och arbetsstycket samman. Fluxskiktet fungerar som en slagg, som skyddar den smälta metallen från luften och ger extra svetsmaterial.

Fördelarna med MMA-svetsning inkluderar dess enkelhet och portabilitet. Det kräver inte en komplicerad svetsutrustning och kan utföras på plats där andra svetsmetoder kanske inte är praktiska. MMA-svetsning används ofta inom konstruktion, reparationer och underhåll av stålkonstruktioner, rörledningar, fordonsreparationer och andra applikationer där en stark metallfog behövs.

Det är viktigt att notera att MMA-svetsning kräver erfarenhet och skicklighet för att uppnå högkvalitativa svetsfogar. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till säkerhetsaspekterna vid MMA-svetsning, eftersom den innebär användning av en elektrisk ström och skapande av starka ljusbågar och heta metallsprutor. Korrekt skyddsutrustning, som svetshjälm, handskar och skyddskläder, ska alltid användas vid MMA-svetsning.

Vi på PreEnergi AB kan MMA-svetsning. Kontakta oss för att veta mera!