Värmeväxlare


En värmeväxlare är en anordning som används i värmesystem för att överföra värmeenergi från en vätska eller gas till en annan utan att de blandas. Den vanligaste typen av värmeväxlare är en skalmantlad värmeväxlare, och nedan beskrivs dess funktion:

En skalmantlad värmeväxlare består av ett rör (kallat en mantel) och ett antal mindre rör (kallade rör eller rörbuntar) inuti manteln. Den varma vätskan eller gasen strömmar genom rören, medan den kalla vätskan eller gasen strömmar genom manteln runt rören.

När de båda fluiderna strömmar genom sina respektive kanaler möjliggörs värmeöverföring genom konduktion. Det innebär att värmen överförs från den varma fluiden till den kalla fluiden genom direktkontakt och molekylär interaktion mellan dem.

Genom att ha ett stort antal rörbuntar och genom att maximera ytan för värmeöverföring kan en värmeväxlare effektivt överföra värmeenergi från den ena fluiden till den andra. Detta gör det möjligt att värma upp eller kyla ner en processvätska eller gas genom att utnyttja värmen från en annan källa utan att de båda blandas.

För att optimera värmeöverföringen kan olika tekniker användas, såsom att ha flervägssystem som gör att fluiderna passerar genom värmeväxlaren flera gånger, eller använda lamellstrukturer eller turbulenta flödesmönster för att förbättra värmeöverföringshastigheten.

Sammanfattningsvis fungerar en värmeväxlare i ett värmesystem genom att tillåta värmeöverföring mellan två fluider utan att de blandas. Genom att utnyttja konduktion kan värmeväxlaren överföra värmeenergi från en varm fluid till en kall fluid, vilket möjliggör uppvärmning eller kylning av processvätskor eller gaser.

Vi på PreEnergi AB har många års erfarenhet av att tillverka värmeväxlarsystem i olika storlekar. Kontakta oss idag för att få veta mera!